Smart Industry is een onderwerp dat hoog op de agenda’s staat van organisaties zoals de Metaalunie, VNO-NCW, FME en MKB Nederland.
In de toekomst  communiceren modules, machines, robots en bedrijven met elkaar op basis van intelligente software en internet. Dit moet resulteren in slimme fabrieken en geïntegreerde netwerken. Als bedrijf kun je deze ontwikkelingen niet meer negeren wil je straks de boot niet missen.

Ik citeer uit www.Smartindustry.nl:

“Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan. Smart Industries zijn industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie. Hierdoor, en door een sterk digitaal geïntegreerde toeleveranciersketen, is het mogelijk voor iedere klant ‘op maat’ producten en diensten te leveren.”

De weerbarstige realiteit

In de dagelijkse praktijk zijn productiebedrijven nog niet zo bezig met het smart maken van hun bedrijf, laat staan dat zij bezig zijn met de digitalisering van de bedrijfsprocessen.

Dit komt, omdat ze geleefd worden door de waan van de dag, juist doordat de gebruikte software vaak geen antwoorden heeft op de dagelijkse complexiteit.

De twee belangrijkste stappen om deze cirkel te doorbreken:

1. Bepaal jouw toekomstige businessmodel

 

  • Waar verdien jij in de toekomst je geld mee?
  • Voldoet de huidige machinepark of moet er geïnvesteerd worden in geavanceerde machines? Welke machines? Kunnen deze deel uitmaken van een geïntegreerd systeem?
  • Hoe komen de verschillende processen er dan uit te zien?
  • Welke informatie is nodig op welke plek?
  • In hoeverre voldoet het huidige computersysteem aan de toekomstige eisen?

Stel jij jezelf ook regelmatig deze vragen? Dat is een teken dat je serieus nadenkt over de toekomst van je bedrijf en hoe de weg hiernaar toe ingevuld kan worden.

Een bedrijf organiseren begint met een visie op het stipje op de horizon: waar bevindt jouw bedrijf zich nu en waar wil je naar toe of waar ga je naar toe?

2. Stel een multidisciplinair team samen

Waarom deze stap? Het toekomstbeeld van Smart Industry gaat uit van integrale netwerken. Het is dus logisch dat de verschillende disciplines in het bedrijf bij een aanpassing van de software betrokken moeten worden.

Veel bedrijven hebben in het verleden software aangeschaft om hun boekhouding te optimaliseren. De focus lag hierbij op de boekhouding en de verkoop. De afdelingen inkoop, productieplanning, kwaliteit, logistiek en de productie (de ‘operatie’) zijn hier niet bij betrokken geweest.

Als het bedrijf groeit en de processen complexer worden, blijkt dat het systeem de ‘operatie’ niet ondersteunt in te nemen beslissingen: de informatie moet ‘eruit’ getrokken worden in plaats van dat deze naar je toekomt.

Een praktijk voorbeeld dat ik zelf meemaakte bij een klant:

Een inkoper ziet dat de voorraad voor een bepaald artikel is afgeboekt als gevolg van het vrijgeven van de planning. Hij moet op dat moment besluiten of hij gaat bestellen of nog niet. Daarbij ontbreekt vaak de benodigde kern informatie:

  • de actuele locatie van het artikel
  • de omloopsnelheid van het artikel
  • het moment dat het artikel daadwerkelijk nodig is in de productie
  • etc.

Kunt u zich voorstellen hoe complex het wordt voor de inkoop zodra de productieplanning ook nog eens gaat wijzigen?

Er bleek dat het adequaat verkrijgen van betrouwbare management informatie is nauwelijks mogelijk was. Denk hierbij aan mogelijkheden voor een betrouwbare vendorrating of een spend analyse.

Deze informatie is uiteraard noodzakelijk om een strategisch leveranciersmanagement systeem te kunnen inrichten.

In de praktijk bleek dat er een grote behoefte was aan een geïntegreerd systeem of aanpassing van het huidige systeem. Deze behoeften worden alleen zichtbaar wanneer de feitelijke gebruikers, door middel van zitting in een multidisciplinair team,  de kans krijgen om deze kenbaar te maken. Daar zijn we dus over in gesprek gegaan. Want het strategische leveranciersmanagement was een onderwerp dat hoog op de agenda hoorde.

Wil je echter als bedrijf echt SMART aan de slag?
Hoe vertaal je dit naar de inrichting van nieuwe processen vanuit de SMART aanpak? Daar gaat mijn volgende blog over. Stay tuned!