Na jaren van dalende grondstofprijzen, zijn deze het afgelopen jaar weer hard gestegen.

Je kent het wel: aankondigingen van prijsverhogingen. Bijna altijd gaat het om dezelfde bedrijven die met een prijsverhoging van 4% aankomen. Een beetje brutaal, vind je ook niet, om je klanten in een onpersoonlijk briefje te melden dat ze een meer moeten gaan betalen. Vaak al met een ingangsdatum op korte termijn, waarbij je als klant niet meer op deze verhogingen kunt anticiperen.

Hoe ga je hiermee om?

Korte termijn oplossing:

 • De beste tip die ik je kan geven: accepteer nooit (zonder meer) een prijsverhoging!

Ik stuurde altijd een schriftelijke reactie dat ik de aangekondigde prijsverhoging niet accepteerde en ik nodigde de leverancier uit voor een persoonlijk dialoog. Tot mijn grote verbazing hoorde ik iedere keer dat ik een van de weinige klanten was, die op deze aankondigingen reageerde. Veel bedrijven doen dat dus blijkbaar niet! Na een (soms ietwat stevige) dialoog bleek de soep niet zo heet als dat hij was opgediend en dat is de eerste besparing!

De lange termijn oplossing:

Op langere termijn kun je als bedrijf verschillende acties ondernemen om de totale kosten zoveel mogelijk te laten dalen, waardoor je in de toekomst beter kunt anticiperen op prijsverhogingen.

 • Ken de kostprijsopbouw van de toeleverancier.

Dit lijkt ingewikkeld, maar bij productiebedrijven is het aandeel grondstofprijzen, toegevoegde waarde, overhead en winst in een kostprijs redelijk voorspelbaar. Daar kun je je voordeel mee doen.
Voor veel productiebedrijven bedraagt het aandeel van de materiaalkosten namelijk een relatief laag percentage, omdat er veel waarde wordt toegevoegd. De grondstofprijzen moeten nogal wat stijgen voordat de totale kostprijs met 4% moet stijgen.
Bovendien: voor wat…hoort wat: vraagt altijd iets terug. Laat de leverancier maar eens aantonen dat deze verhoging gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld door transparant te zijn over zijn wijze van kostprijscalculaties.

 • Volg de ontwikkelingen in de grondstofprijzen. Hierdoor ga je beter de prijsonderhandelingen in.

 

 • Denk in ketens i.p.v. hokjes: met name in een situatie waarbij klanten repeterend bestellen, is het mogelijk om een supply Chain in te richten. Vertaal de klantbehoefte op artikelniveau, cluster deze en deel deze informatie met preferred suppliers. Dit biedt de volgende voordelen:
  • mogelijkheden tot JIT leveringen,
  • voorraadverlaging,
  • vermindering van manco’s in de productie en hierdoor vermindering van productiestilstand
  • minder planningswijzigingen met alle complexiteit van dien.

Hier geldt: hoe minder leveranciers, des te overzichtelijker dit proces wordt.

 • Doe een spend analyse. Hierbij wordt de inkoopomzet geanalyseerd. Streef er hierbij naar om de inkoop van materialen zoveel mogelijk te clusteren en het aantal leveranciers te reduceren. Dit biedt de volgende voordelen:
  • Als je een leverancier een groter werkpakket kunt bieden, word je interessanter voor hem. Hierdoor is hij bereid om betere prijsafspraken en condities aan te bieden.
  • Reductie van leveranciers zorgt voor een vermindering van de logistieke en administratieve complexiteit in het bedrijf.
  • Vereenvoudiging van de communicatie hieromheen is minder complex en tijdrovend dan bij een wirwar aan leveranciers
  • Verbeterde beheersbaarheid van  de kwaliteit van ingekochte goederen

 

 • Zorg voor standaardisatie in het design door modulair te ontwerpen. Denk bijvoorbeeld aan standaardisatie van gebruikte materialen of basis componenten. Standaardisatie van het aantal artikelen zorgt voor een vereenvoudiging van de inkoopcomplexiteit, naast alle voordelen van schaalvergroting zoals hierboven beschreven.

 

 • Werk aan structurele procesverbeteringen: Bij elk productiebedrijf zijn ‘verborgen’ kosten die lastig inzichtelijk kunnen worden gemaakt, maar die er wel degelijk zijn. Hoeveel kost bijvoorbeeld inefficiëntie van het productieproces als gevolg van slecht presterende leveranciers? Hoeveel kost het wanneer hierdoor de productieplanning moet wijzigen met alle operationele regelwerk en communicatie als gevolg? Door de prestaties te meten en terug te koppelen aan leveranciers en hierover betere afspraken te maken, zullen de totale productiekosten dalen.

Ik hoop dat ik je hiermee een aantal handvaten heb gegeven waarmee je de TCO (total cost of ownership) kunt verlagen, ondanks stijgende grondstofprijzen.