Onlangs las ik het artikel van het VNO- NCW  “Vol inzetten op R&D en industriebeleid de komende jaren”. Daarin werd het belang van investeringen in Research & Development benadrukt, in verband met de toenemende concurrentiedruk. Nederland behoort tot de top van de best presterende industriële landen ter wereld en bijna 50% van de export wordt door de industrie bepaalt. Achterover leunen is geen optie, er moet geïnvesteerd worden in innovatie..…en betrek inkoop daar dan ook bij is mijn persoonlijk aanvulling.

Trends: een kopzorg of een uitdaging?

Het is een trend dat producten steeds verder gepersonaliseerd of klant specifieker worden. Dit leidt tot lagere seriegroottes. Hoe gaat u hiermee om?

  • Door modulair te ontwerpen of standaardisatie in de gebruikte onderdelen
  • Door te investeren in geavanceerde machines die flexibel kunnen produceren.

Hierdoor  is flexibel maatwerk mogelijk en de reactiesnelheid op de veranderingen in de markt wordt verhoogd.

Nieuw ontwerp? Betrek inkoop hierbij!

Het is hierbij van belang dat inkoop vanaf het begin van een nieuw concept bij het ontwerp proces wordt betrokken, omdat in deze fase de specificaties nog opgesteld moeten worden of in ieder geval nog niet vaststaan. Hoe later de inkoop bij het engineeringsproces wordt betrokken en hoe meer de specificaties vastliggen, des te beperkter het aantal leveranciers en dit werkt kostprijsverhogend.  Standaardisatie van onderdelen en componenten verbetert de onderhandelingspositie van uw bedrijf en de beheersbaarheid van de kostprijs (en dus medebepalend voor het behoud of de verbetering van uw marges).  Stel daarom een multifunctioneel team samen waar inkoop ook deel van uit maakt.

De inkoop voordelen van een modulair ontwerp

Standaardisatie van onderdelen heeft de volgende voordelen:

  1. Vereenvoudiging van de inkoopcomplexiteit: Hoe minder artikelen waarover een inkoopbeslissing gemaakt hoeven te worden, hoe minder de complexiteit hieromheen wordt.
  2. Standaardisatie van artikelen leidt tot inkoopschaalvoordelen; hierdoor zijn betere afspraken te maken over prijzen en condities. Wellicht zelfs dit zelfs tot een leveranciersreductie.
  3. Vereenvoudiging van de logistieke complexiteit: Minder verschillende artikelen in te boeken en te vervoeren in de productie of tussen productielocaties, wellicht zelfs minder pakbonnen die verwerkt hoeven te worden.
  4. Voordelen voor de crediteurenadministratie:  minder pakbonnen leidt over het algemeen tot minder facturen, tenzij uw bedrijf al specifieke betalingsafspraken met uw leveranciers had gemaakt over verzamelfacturen.
  5. Als er minder artikelen beheert hoeven te worden, wordt de Sales & operations Planning minder complex; Door optimalisatie van de S&OP kan de voorraad verlaagt worden, dit resulteert in minder ruimtebeslag, minder risico’s op ‘winkeldochters’, minder beslag op uw vermogen.

In mijn dagelijkse praktijk heb ik bovenstaande voordelen ervaren toen een gelaste samenstelling is vervangen door een gietdeel. Er bestonden een groot aantal varianten gelaste samenstellingen, waarvan de onderdelen voor verschillende bewerkingen van de ene naar het andere bedrijfspand werden verhuisd voor de verschillende bewerkingen. U kunt zich voorstellen hoe de complexiteit toenam met elke nieuwe variatie die erbij kwam. Dit probleem is opgelost nadat het aantal varianten is teruggebracht tot vier verschillende gietdelen.

Dus waarom zou u niet standaardiseren?

Zorg voor inkoop capaciteit en competenties

Een van de valkuilen die ik bij bedrijven regelmatig opmerk is dat de visie van een directie op de rol van inkoop zich beperkt tot het scherp onderhandelen en het bedingen van lagere inkoopprijzen in plaats van belangrijke initiator van kostenverlagingen door proces-, en  prestatieverbeteringen.
Inkoop wordt niet als een strategische activiteit onderkend, ten minste niet als een activiteit die een sleutelrol speelt in het behoud of verbetering van de concurrentiepositie.
De valkuil is dan ook dat er niet geïnvesteerd wordt in gekwalificeerd personeel die een rol van projectmanager, betrokken bij een multifunctioneel team, kan vervullen.
Een operationeel inkoper echter, heeft zijn handen vol aan het draaiend houden van de dagelijkse operatie in de fabriek en in deze hectiek is geen tijd voor initiële inkoopactiviteiten. Daarnaast is de operationele inkoper niet opgeleid om deze rol naar behoren te kunnen vervullen.

Inkoop en R&D kan een gouden formule zijn, mits u investeert in personeel en tijd om de samenwerking ook daadwerkelijk een kans te geven. Ik help u graag om deze rol (tijdelijk) te vervullen en uw organisatie daadwerkelijk deze stap te laten maken.

In een reeks van nieuwsbrieven volgt informatie over de rol van inkoop in uw bedrijf. Wil je hierover meer weten? Schrijf je dan nu in voor mijn nieuwsbrief: info@inkooprendement.nl