In mijn werk als zelfstandig inkoop professional kom ik veel bij productiebedrijven. Bijna zonder uitzondering hebben ze te maken met dezelfde complexiteit namelijk dat de klant sinds de economische crisis steeds hogere eisen zijn gaan stellen:

  1. Enkelstuks inkopen tegen een serie prijs, kostenreductie
  2. Reductie van de doorlooptijd: Degene die het snelst kan leveren, krijgt de opdracht.
  3. De klant wil ontzorgd worden en koopt steeds meer toegevoegde waarde in.

 

Enkelstuks tegen serieprijs

Met name het eerste punt is echt een issue voor veel machine fabrieken, want waar de klant feitelijk om vraagt, is single piece production. Veel machinefabrieken zeggen dat ze dit kunnen, waarbij de productie plaats vindt op conventionele machines. Maar hierbij heb je te maken met instelkosten of kleine orderkosten die toch betaald moeten worden. Deze kosten maken enkelstuks productie duur en werken kostprijs opdrijvend.
De inkoper vraagt dus iets waar de doorsnee machinefabriek totaal niet op ingericht is, omdat ze niet over de benodigde machines en ICT systemen beschikt!
De essentie van single piece productie is dat processen dusdanig zijn georganiseerd en geautomatiseerd dat een enkelstuks geproduceerd kan worden voor een serieprijs.

Reductie doorlooptijd

Daarnaast vraagt de klant een zeer korte levertijd, zonder dat ze bereid is om een prognose af te geven of zich op een andere wijze te committeren aan volumes. Dit maakt het voor het productiebedrijf erg lastig om de Supply chain goed in te richten. Het komt er dus op aan hoe flexibel de toeleveringsketen is, maar dit valt in de praktijk erg tegen: naast het feit dat veel productiebedrijven niet beschikken over een flexibel productieapparaat, leggen ze geen voorraad aan wanneer er geen afnamegarantie tegenover staat. Het klantorder ontkoppelpunt begint dus pas op het moment dat er een schriftelijke bestelling wordt geplaatst.

Persoonlijk ben ik van mening dat deze ontwikkelingen mede bijdragen aan het overspannen raken van de markt, omdat de druk steeds dieper in de toeleveringsketen komt te liggen. Deze ontwikkeling werkt niet alleen kostenverhogend, maar ook doorlooptijd verlengend en heeft precies te tegenovergestelde effect van wat de klant feitelijk wil.

Ontzorging

Een andere eis van de klant is, dat zij ontzorgd wil worden: Voor de ontwikkeling van complexe intelligente machines zijn vaak verschillende competenties en productiefaciliteiten nodig, die een bedrijf vaak niet allemaal zelf in huis heeft.  Daarnaast is het gebrek aan technische kennis en vakmanschap steeds meer voelbaar binnen het productiebedrijf. Hierdoor is een bedrijf genoodzaakt om bepaalde modules of bewerkingen in te kopen in plaats van zelf volledig te produceren. Hierbij wil zij volledig ontzorgt worden als het gaat om kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid en services hieromheen.

Specialiseren of samenwerken?

Deze complexiteit van factoren dwingt het maakbedrijf tot het maken van keuzes: wil je een specialistisch bedrijf worden of juist en ketenpartner  en de strategie / bedrijfsvoering hierop aanpassen? Wat wordt het primaire productieproces of waardeketen en wat besteed je uit? Wellicht moet de vraag worden gesteld: welke productiefaciliteiten (en benodigde technische kennis) halen we weer in huis om de complexiteit van het voortbrengingsproces te kunnen reduceren? Wil je van een samenwerking een succes maken, dan is het van groot belang om goed over deze zaken na te denken.

Persoonlijk ben ik van mening dat de flexibiliteit van de Supply Chain (en dus de selectie van de juiste toeleveranciers) ik grote mate bepalen in hoeverre jouw bedrijf succesvol opereert.

Zelf heb ik in mijn carrière diverse soortgelijke trajecten meegemaakt en ik deel graag mijn kennis en ervaring omtrent dit onderwerp met je.

Mijn volgende blog gaat over succesfactoren en valkuil in het kader van
het onderwerp ‘Samenwerking in de keten’. Mis hem niet!

Wil je jouw inkooporganisatie en inkoopprocessen op korte termijn inrichten voor de toekomst? En heb je tijdelijk behoefte aan extra ondersteuning hierbij? Dan informeer ik je graag over de mogelijkheden in een vrijblijvend gesprek!